• Agencije
  • Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog
  • Agencija za razvoj i izaštitu Orjena Herceg Novi
  • Agencija za upravljanje gradskom lukom
 • Call centar
  • Call centar
 • D.O.O
  • CISTOCA
  • Drustvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture
  • KOMUNALNO STAMBENO
  • Parking servis
  • Privremeno sklonište za napuštene životinje
  • Sportski centar Igalo
  • Vodovod i kanalizacija
 • Javne ustanove
  • JUK Hercegfest
  • JUK Gradska biblioteka i čitaonica
  • JUK Zavičajni muzej i galerija Josip Bepo Benković
  • Radio Herceg-Novi
  • Turistička organizacija Herceg Novi
 • Organi uprave
  • Direkcija za imovinu i zastupanje
  • Sekretarijat za društvene djelatnosti i medjunarodnu saradnju
  • Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost
  • Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj
  • Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju
  • Sekretarijat za kulturu
  • Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
  • Uprava lokalnih javnih prihoda
 • Ostalo
  • Građevinska inspekcija
  • Inspekcija za zaštitu prostora
  • Ostalo
  • Sektor za fitosanitarne poslove
  • Sektor za veterinu
  • Uprava za inspekcijske poslove
  • UPRAVA ZA VODE
  • Urbanistička inspekcija
 • Stručne i posebne službe
  • Kabinet predsjednika opštine
  • Odsjek za informacione sisteme i informisanje
  • Služba glavnog administratora
  • Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora
  • Služba zaštite i spašavanja